Christmas carols – “ O Come, O Come Emmanuel” and Ceil Rosen

“Oh, Come, Oh, Come, Emmanuel” (or “O Come, O Come Emmanuel”) is the first Christmas song we sang at the Chapel this Christmas season. “Oh, Come, Oh, Come, Emmanuel” Text: …

Christmas carols – “ O Come, O Come Emmanuel” and Ceil Rosen Read More »